Kontakti:

Ar mums var sazināties darba dienās no 9:00 līdz 19:00:

Mūsu rekvizīti:                                                                     

Baltic Distribution, SIA                                                                                     
Reģistrācijas. №. LV41503032155                                                                
Adrese: Jūrkalnes iela 12, Rīga, LV-1046                                                     
Banka: Swedbank AS, SWIFT: HABALV22                                                    
Konts: LV23HABA0551035524107

No Rīgas centra līdz mums var nokļūt:                                     

  • ar autobusiem 8 vai 53 līdz pieturai "Jūrkalnes iela"                   
  • ar elektro vilcienu līdz stacijai "Depo"

Serviss:

General Serviss SIA
Geranijas iela 3, Rīga (vecais nosaukums Buļļu iela 70C)
Tālr. 67425232,   Mob. 26304860

MTI Serviss SIA
Balvu iela 1, Daugavpils
Mob. 29191925                        

Privātuma politika

Baltic Distribution SIA informē, ka no Jums var tikt prasīta personīga rakstura informācija. Personīgie dati tiks izmantoti ar maksimālu uzmanību un respektu. Baltic Distribution SIA izmantos Jūsu personīgos datus, lai sniegtu informāciju par piedāvājumiem un pakalpojumiem, kā arī veiktu pakalpojumus.

Pārzinis, datu apstrādātājs, kas veic komerciālo paziņojumu izsūtīšanu: Baltic Distribution SIA, reģistrācijas Nr. 441503032155, juridiskā adrese Jūrkalnes iela 12, Rīga, LV-1046, e-pasts: info@balticdistribution.lv, tālr.nr. +371 29109868.

Mārketinga komunikācija. Kļūstot par Baltic Distribution SIA reģistrēto klientu, Jūs izsakiet brīvu piekrišanu personas datu apstrādei un piekrītiet saņemt informāciju par piedāvājumiem un pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu Jūs interesēt.

Baltic Distribution SIA informē, ka no Jums var tikt prasīta personīga rakstura informācija. Personīgie dati tiks izmantoti ar maksimālu uzmanību un respektu. Baltic Distribution SIA izmantos Jūsu personīgos datus, lai sniegtu informāciju par piedāvājumiem un pakalpojumiem, kā arī veiktu pakalpojumus.

Jūs varat jebkurā brīdī atteikties no šo komerciālo paziņojumu saņemšanas. Baltic Distribution SIA nekad nepieļaus Jūsu personīgo datu izmantošanu reklāmas un sakaru vajadzībām no trešo personu puses.

Jūs jebkurā laikā varat izdzēst vai mainīt Baltic Distribution SIA iesniegtos personīgos datus.

Personas datu rediģēšana vai dzēšana. Saskaņā ar Eiropas vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation) Jums ir tiesības piekļūt, labot un izņemt jūsu personas datus. Gadījumā, ja vēlaties: attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus personas datus, radušies kādi jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties Baltic Distribution SIA pa e-pastu info@balticdistribution.lv.

Glabāšanas termiņš. Jūsu ievadītie personas dati tiks glabāti tik ilgi, kamēr Baltic Distribution SIA nekonstatēs, ka tie vairs nav nepieciešami, vai arī Jūs izvēlēsieties atteikties no ziņām e-pastā.

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā. Baltic Distribution SIA ir tiesīgs grozīt Privātuma politiku. Šī Privātuma politika ir padarīta pieejama Baltic Distribution SIA mājas lapā un tiek piemērota no 28.08.2019.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi datu aizsardzības uzraudzības iestādei, kas Eiropas savienības dalībvalstī Latvijā, kur notiks datu apstrāde, ir Datu Valsts inspekcija.